Điều kiện trả hàng  / Hoàn tiền
Hàng hóa phải trong tình trạng mới hoặc gần như mới và trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua, quá 10 ngày sẽ bị từ chối, người mua chịu chi phí vận chuyển. Khi một sản phẩm bị tháo ra, hoặc tem bảo hành nhà máy bị hỏng sẽ không được trả lại. Điều này bao gồm sản phẩm vừa được cài đặt để kiểm tra. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nếu sản phẩm của bạn có lỗi của nhà sản xuất, chúng tôi sẽ đổi cho bạn một sản phẩm mới.

Bảo hành và hết bảo hành
Các mặt hàng đủ điều kiện bảo hành sẽ được chúng tôi thay thế hoặc đổi sản phẩm mới. Vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng.

Các mặt hàng không được bảo hành có thể phải chịu chi phí sửa chữa và chi phí sẽ phát sinh theo chi phí của người mua. Thời gian quay trả hàng cho các mặt hàng sửa chữa bảo hành là từ 3-6 ngày. Các mặt hàng đủ điều kiện được hoàn tiền, sẽ được hoàn lại trong vòng 1 ngày làm việc.
 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: